( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง

DSC_0276[1]

( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง จ.พิจิตร
เข้าพบนายก และปลัด อบต.ฆะมัง
เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุม งานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

DSC_0275[1]

กดดู photos to the album: อบต.ฆะมัง

( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง จ.พิจิตรเข้าพบนายก และปลัด อบต.ฆะมัง เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุม งานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

 

 

 

Street View อบต.ฆะมัง