( 24 ก.ย. 58 ) ร่วมประชุมสภา อบต.ต้นโพธ ิ์ จ.สิงห์บุรี

DSC_1677

24 ก.ย 2558 ทีมงานศูนย์ วิจัยฯเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ต้นโพธ ิ์ จ.สิงบุรี  เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม