( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 13.45 น.
ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
โดยมีท่านปลัดและทีมงานให้การต้อนรับ

DSC_0384 DSC_0381

Street View อบต.ท่าเยี่ยม