(01-02 กันยายน 2559) ฝึกอบรมตอบโต้สารเคมี l อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

DSC_1873

(01-02.09.59) ฝึกอบรมตอบโต้สารเคมี l อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

โครงการฝึกอบรมสารเคมีและวัตถุอันตรายและฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการตอบโต้สารเคมี ประจำปี2559

จัดโดย อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559
โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
และ สสส.

ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน จ.อยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

(15 พ.ค.2558) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนบ้านหว้า

DSC_0016

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า
จ.อยุธยา และคณะทำงาน อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6457

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6471

กดดู >> album: อบต.บ้านหว้า อยุธยา

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา และคณะท…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

Street View อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา