( 24 ก.ย.58 ) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

IMG_9861

24 ก.ย.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ชุมชนพักทัน
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม

(28 ส.ค.58 ) ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ในพื้นที่ ศดพ.อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

11885037_916751215039753_6063660509265055931_o

(28 ส.ค.58 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ปภ จ.สิงห์บุรีและทีมงาน อบต.พักทัน

ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ ศดพ.โรงเรียนวัดห้วย จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม

(28 ส.ค.58 ) ขับเคลื่อน อบต.พักทัน ให้เป็นชุมชนปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

11958119_916746148373593_4302210496614175896_o

(28 ส.ค.58 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ปภ จ.สิงห์บุรีและทีมงาน อบต.พักทัน พร้อมผู้นำชุมชน
ในพื้นที่พักทัน ร่วมประชุมหารือวางแผนงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นชุมชนปลอดภัย

ณ ห้องประชุม อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม