“SMART D.M.don’t drive” โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. ( 31 ส.ค.2560 )

กิจกรรม “SMART D.M.don’t drive” โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. ( 31 ส.ค.2560 )

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 15ปี เลิกขี่มอเตอร์ไซค์ จ อุบลราชธานี ( ThaiPBS 22/08/2560 )

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 15ปี เลิกขี่มอเตอร์ไซค์
โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ อุบลราชธานี

ออกอากาศทาง ThaiPBS นักข่าวพลเมือง
เมื่อวันที่ 22/08/2560

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ เด็ก don’t drive 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี ( 22 ส.ค.2560 )

(22 ส.ค.2560) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี จัดกิจกรรมโครงการ เด็ก don’t drive 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์   โดยมีทีมงานจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ เด็ก don’t drive 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปรับทัศนคติก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive จ.เลย ( 17 ส.ค.2560 )

อบรมโครงการ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive

ทีมงานศุนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ก่อนวัย15ปี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

กิจกรรมมีดังนี้
พิธีเปิดโครงการ โดย ผอ.สมพ.19 พร้อมบรรยายพิเศษ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive
ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยทีมงานศูนย์วิจัยฯ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนขอนเเก่นวิทยายน 2 จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม teenee dont drive ( 17 ส.ค.2560 )

โรงเรียนขอนเเก่นวิทยายน 2 จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม teenee dont drive ( 17 ส.ค.2560 )

จัดกิจกรรม teenee dont drive มีผู้เข้าร่วม 350 คน โดยมีทีมงานจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการก่อน15ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เเละหลังจากนี้มีกิจกรรมปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์โครงการ ตามชุมชนรอบๆโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร จ.พิจิตร ( 27.07.2560 )

( 27 ก.ค.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์
ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน
ณ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ( 5-6 ก.ค.2560 )

( 5-6 ก.ค.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
เด็ก don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย
ณ โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร ( 29 มิ.ย.2560 )

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร

จัดโดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่”

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม