Shell เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ( 03 เม.ย.2561 )

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนด้วยการเปิดตัวแคมเปญ คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง Shell ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และองค์กรอิสระ เพื่อสนับสนุนให้ท้องถนนไทยมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน แคมเปญดังกล่าวมีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย : ขอทางเท้าปลอดภัยให้หนูเดินไปโรงเรียน ( 31 ม.ค.2561 )

งาน Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย : ขอทางเท้าปลอดภัย..ให้หนูเดินไปโรงเรียน 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00-10.00 น. ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมมือกับโรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดงาน Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย: ขอทางเท้าปลอดภัย..ให้หนูเดินไปโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 ( 18 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 (15th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 46 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พิมพรัตน์, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 14 ( 17 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 14 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 14 (14th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 50 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

เมื่อวันที่  17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1โดยได้รับเกียรติจากนายโกวิท เพลินจิตต์, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 ( 11 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 (13th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 50 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เมื่อวันที่  11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภวัฒน์ อวะภาค, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 12 ( 10 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 12 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 12 (12th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 43 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา

โดยได้รับเกียรติจากนายสุทรรศน์ ซุ่นจ้าย, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

Walk Rally เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนสวนลุมพินี ( 13 ธ.ค.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (ผู้บริหารและอาสาสมัคร) และอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

Road Safety Award: Nan Municipality ( December 6-7, 2017 )

Road Safety Award: Nan Municipality

Mr. SurapolTeinsoot, Mayor of Nan Municipalitygot the Prime Minister Road Safety Award from Mr.SutheeBoonmak, Deputy Minister of Interior on 13rd Thailand Road Safety Seminar,December 6-7, 2017 at BITEC Bangna.

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE ( 28-29 พ.ย.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 39 แห่ง เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และสามารถกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน ( 27 พ.ย.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม