Walk Rally เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนสวนลุมพินี ( 13 ธ.ค.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (ผู้บริหารและอาสาสมัคร) และอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

Road Safety Award: Nan Municipality ( December 6-7, 2017 )

Road Safety Award: Nan Municipality

Mr. SurapolTeinsoot, Mayor of Nan Municipalitygot the Prime Minister Road Safety Award from Mr.SutheeBoonmak, Deputy Minister of Interior on 13rd Thailand Road Safety Seminar,December 6-7, 2017 at BITEC Bangna.

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE ( 28-29 พ.ย.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 39 แห่ง เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และสามารถกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน ( 27 พ.ย.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 ( 5-6 ก.ค.2560 )

5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา 12 คน จัดกิจกรรม “Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวนกว่า 2,500 คน 71 ห้องเรียน (เข้าสอน 71 ครั้ง) 5 โรงเรียน 5 เขต (ที่สมัครเข้าร่วม) ได้รับความรู้เรื่องเดินเท้าปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” ( 27 มิ.ย.2560 )

27 มิถุนายน 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 1,800 คน

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” ( 16 มิ.ย.2560 )

16 มิถุนายน 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 1,800 คน

อ่านเพิ่มเติม

ทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอม (11 พ.ค.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Fedex เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม ทาสีถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยง ภายใต้โครงการ safe school zone โดยร่วมกันทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึง

โดยบริษัทบริติช เพ้นท์ส จำกัด ได้สนับสนุนสีพร้อมอุปกรณ์ในการทาพื้นถนน และฟุตบาต เพื่อนำมาทาบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นจุดสังเกตุ เห็นได้ชัดเจน เป็นจุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอดป้องกันการกีดขวางการจราจร หน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจุบัน และสร้างความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน้าโรงเรียนได้จริง
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมwalkSMART จ.แพร่ ( 20/04/2560 )

เทปรายการเรื่องจริงผ่านจอ l 20/04/2560 l

กิจกรรมเดินเท้าปลอดภัย walkSMART
โดยToyota คนจริงสร้างสุขปี 3 และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมจัดกิจกรรมเดินเท้าปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

อ่านเพิ่มเติม