สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone ( 18 ก.พ.2560 )

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

(ภายใต้โครงการ Safe School Zone จ.น่าน จากโรงเรียนต้นแบบสู่การขยายผล)

18 กุมภาพันธ์ 2560 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) พร้อมด้วยคณะทำงาน Safe School Zone ประกอบด้วยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (รอง ผอ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน และนางพรรณทิพย์ คณะเทศ), เทศบาลเมืองน่าน (นายกเทศมนตรี นายสุรพล เทียรสูตร และนายธีรศักดิ์ จันทร์หอม), สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ), ผู้นำชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนพญาภู และชุมชนมิ่งเมือง ได้ลงสำรวจการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ภายใต้โครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) ตลอดจนหารือการพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ พร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone แก่โรงเรียนกว่า 100 แห่งในจังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ( 31 มกราคม 2560 )

Thailand Walk to School Day วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย..ไปโรงเรียน

Thailand Walk to School Day ในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม. โดยเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อเด็กเดินเท้า และต้องการการแก้ไขให้ปลอดภัยมากขึ้น และขอเป็นกระบอกเสียงแทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนและเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดูแลและแก้ไขปัญหาทางเท้า ทางข้ามบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียน มีความปลอดภัยมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ( 11 ม.ค.2560 )

( 11.01.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ Safe Kids Thailand และ FedEx
จัดกิจกรรมในโครงการ Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เดินเท้าปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ดังนี้
* นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้เดินเท้า ทั้งก่อน-หลังการอบรม
* วิทยากรให้ความรู้ “เดินและข้ามถนนปลอดภัย” โดยใช้สื่อการสอน Walk Smart
* วิทยากรมอบสื่อการสอน Walk Smart 1 ชุดแก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อ
ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กทม.

อ่านเพิ่มเติม

ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย (02 มิ.ย.59)

IMG_4271

Safe Kids Thailand เผยเด็กไทยเสียชีวิตบนเท้ากว่า100 คนต่อปี ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ FedEx , Safe Kids Worldwide, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม PHOTO VOICE ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพ ทางเท้าของหนู เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเท้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กเดินเท้า รวมถึงกลุ่มคนเดินทางเท้าทั่วๆ ไปในกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง กทม. (22 ม.ค.2559)

DSC_2994

กิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง สสส. และ FedEx จัดกิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย วันศุกร์ 22 มกราคม 2559  เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม โดยมีเด็กๆ เข้าร่วมมากกว่า 100 คน!!

อ่านเพิ่มเติม

“นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8

11875196_912730998775108_5380360969366170141_o

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8
(Teacher Training Workshop)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Safe Kids Walk This Way, FY16)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.

ความเป็นมา

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่ แนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจานวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

11754763_1162048903821716_1918595849957698483_o

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

SKT, CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย, โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, และเครือข่าย

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) ของนักเรียน 12 คน (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางถนนที่มีต่อคนเดินเท้า-ข้ามถนนบริเวณในและรอบๆ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวดีจะดัง ตอน เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่

เทปบันทึกรายการ ข่าวดีจะดัง ตอน เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่
ทางช่อง11NBT ออกอากาศศุกร์ที่ 20 ก.พ. เวลา 20.55 น. ทาง NBT
ทางเท้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางเท้าเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง แถมทางเท้ายังเป็นที่สัญจรของบรรดารถจักรย­­านยนต์รับจ้าง
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเ­­หตุบนทางเท้า มาร่วมกันใส่ใจการเดินทางบนทางเท้า ให้เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่แล้วจะปลอดภัยจากอ­­ุบัติเหตุ

(26 ม.ค.2558 ) อันตรายของเด็กเดินเท้า

10947399_814343565280519_463788242286694085_o

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ทีมงานจากรายการ
คลีนิคลดอุบัติเหตุ ทางช่อง speed channel
สัมภาษณ์ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับเรื่อง
อันตรายของเด็กเดินเท้า

Untitlu  album: คลีนิคลดอุบัติเหตุ ทางช่อง speed channel

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ทีมงานจากรายการคลีนิคลดอุบัติเหตุ ทางช่อง speed channelสัมภาษณ์ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับเ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, January 26, 2015