SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 ( 5-6 ก.ค.2560 )

5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา 12 คน จัดกิจกรรม “Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวนกว่า 2,500 คน 71 ห้องเรียน (เข้าสอน 71 ครั้ง) 5 โรงเรียน 5 เขต (ที่สมัครเข้าร่วม) ได้รับความรู้เรื่องเดินเท้าปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” ( 27 มิ.ย.2560 )

27 มิถุนายน 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 1,800 คน

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” ( 16 มิ.ย.2560 )

16 มิถุนายน 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 1,800 คน

อ่านเพิ่มเติม

ทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอม (11 พ.ค.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Fedex เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม ทาสีถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยง ภายใต้โครงการ safe school zone โดยร่วมกันทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึง

โดยบริษัทบริติช เพ้นท์ส จำกัด ได้สนับสนุนสีพร้อมอุปกรณ์ในการทาพื้นถนน และฟุตบาต เพื่อนำมาทาบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นจุดสังเกตุ เห็นได้ชัดเจน เป็นจุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอดป้องกันการกีดขวางการจราจร หน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจุบัน และสร้างความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน้าโรงเรียนได้จริง
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมwalkSMART จ.แพร่ ( 20/04/2560 )

เทปรายการเรื่องจริงผ่านจอ l 20/04/2560 l

กิจกรรมเดินเท้าปลอดภัย walkSMART
โดยToyota คนจริงสร้างสุขปี 3 และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมจัดกิจกรรมเดินเท้าปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone ( 18 ก.พ.2560 )

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

(ภายใต้โครงการ Safe School Zone จ.น่าน จากโรงเรียนต้นแบบสู่การขยายผล)

18 กุมภาพันธ์ 2560 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) พร้อมด้วยคณะทำงาน Safe School Zone ประกอบด้วยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (รอง ผอ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน และนางพรรณทิพย์ คณะเทศ), เทศบาลเมืองน่าน (นายกเทศมนตรี นายสุรพล เทียรสูตร และนายธีรศักดิ์ จันทร์หอม), สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ), ผู้นำชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนพญาภู และชุมชนมิ่งเมือง ได้ลงสำรวจการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ภายใต้โครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) ตลอดจนหารือการพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ พร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone แก่โรงเรียนกว่า 100 แห่งในจังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ( 31 มกราคม 2560 )

Thailand Walk to School Day วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย..ไปโรงเรียน

Thailand Walk to School Day ในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม. โดยเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อเด็กเดินเท้า และต้องการการแก้ไขให้ปลอดภัยมากขึ้น และขอเป็นกระบอกเสียงแทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนและเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดูแลและแก้ไขปัญหาทางเท้า ทางข้ามบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียน มีความปลอดภัยมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ( 11 ม.ค.2560 )

( 11.01.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ Safe Kids Thailand และ FedEx
จัดกิจกรรมในโครงการ Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เดินเท้าปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ดังนี้
* นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้เดินเท้า ทั้งก่อน-หลังการอบรม
* วิทยากรให้ความรู้ “เดินและข้ามถนนปลอดภัย” โดยใช้สื่อการสอน Walk Smart
* วิทยากรมอบสื่อการสอน Walk Smart 1 ชุดแก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อ
ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กทม.

อ่านเพิ่มเติม

ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย (02 มิ.ย.59)

IMG_4271

Safe Kids Thailand เผยเด็กไทยเสียชีวิตบนเท้ากว่า100 คนต่อปี ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ FedEx , Safe Kids Worldwide, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม PHOTO VOICE ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพ ทางเท้าของหนู เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเท้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กเดินเท้า รวมถึงกลุ่มคนเดินทางเท้าทั่วๆ ไปในกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม