(8 พ.ค.2557) สอนสื่อ 4สมอง แก่..ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

10333726_687331074648436_5297475663723408383_o

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 ทีมงานศูนย์วิจัยฯและกรมพัฒนาสังคม
ร่วมจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

– บรรยายสิ่งของ..สมองเด็ก
– การสาธิต 4 สื่อสมอง

และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กทม.

Untitlu album: สอนสื่อ4สมองแก่..ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 ทีมงานศูนย์วิจัยฯและกรมพัฒนาสังคมร่วมจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.- บรรยายส…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 8, 2014

(7 พ.ค. 57) บรรยายให้ความรู้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา,น่าน,บุรีรัมย์, พิจิตร)

10298110_686893134692230_8190902359397777634_o

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา,น่าน,บุรีรัมย์, พิจิตร)

> play list สอนสื่อทั้งหมด

– บรรยายสิ่งของ..สมองเด็ก
– การสาธิต 4 สื่อสมอง

และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ในงานการประชุมวิชาการอภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 8 พ.ค. 57 โดย สสส.
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 7, 2014

(10 มีนาคม 2557) งานประชุมวิชาการ “ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย”

10015038_660086180706259_294820811_o

ปัญหาใหญ่ สุขภาพเด็กไทย ที่ถูกละเลย

“เด็กไทย กับ ไอที
หยุด..ทำลายสมองเด็กด้วย ไอที !!!”

10 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย // ในประเด็น “ เด็กไทย กับ ไอที !!! ”

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี กุมารแพทย์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีรุดหน้าไปเร็ว มีทั้งผลดีและไม่ดี โดยเฉพาะกับเด็ก เช่น เฟสบุค ไลน์ เกมส์ พบว่าเด็กใช้มาก ใช้ฟุ่มเฟือย เด็กเข้าถึงง่าย จนก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เกิดภาวะเสพติดการใช้จนมีผลเสียต่อพัฒนาการ การเรียน และสุขภาพ social media เหล่านี้ยังเป็นช่องทางก่อให้เกิดความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่อลวง หรือเด็กเองทะเลาะกันระหว่างกลุ่มจากความไม่พอใจที่ต่อว่ากันทางsocial media นำไปสู่การยกพวกตบตีล้างแค้นกัน ฯลฯ
การเสพติดเกม ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญและเป็นปัญหาทีเด็กทั่วโลกเผชิญ จากผลวิจัยพบว่า เด็กที่ติดเกมจะมีภาวะจิตใจพึ่งพิง มีความสุขกับการเล่นจนไม่อยากเลิก ต้องการเล่นมากขึ้น ไม่สนใจกิจวัตรประจำวันเช่นอดกิน อดนอน จนเสียสุขภาพ และจะโกรธ ก้าวร้าว เกมเหล่านี้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านให้ผู้เล่นอยากเล่น มีลูกเล่นมากมายให้ผู้เล่นติดพัน นอกจากนั้นบางเกมเนื้อหายังก่อให้เกิดความหมกมุ่นในความรุนแรง เพศ ผลการตรวจ functional MRI ของสมองเด็กติดเกมพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองมีการเชื่อมโยงลดลง ความจำลดลง ไอคิวลดลง ฯลฯ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ใช้สื่อหน้าจอทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ เด็ก 3 ปีขึ้นไปใช้ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน เด็ก 13 ปีถึงควรใช้ social media อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ควรแนะนำการใช้อย่างใกล้ชิด และวางกฎการใช้อย่างปลอดภัยร่วมกันเสียแต่แรกด้วยเช่นการไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรให้คนไม่รู้จักกันผ่านทาง social media

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก กล่าวว่า ประเทศเกาหลี จีนซึ่งเป็นผู้ออกแบบและขายเกมรายใหญ่ของโลก มีปัญหาเด็กติดเกมอย่างหนัก มีการแก้ปัญหาโดยการตั้งคลินิก ค่าย บำบัดเด็กติดเกม แต่นั่นก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และก็ไม่ง่ายที่จะทำให้สำเร็จ ดังนั้นการป้องกันที่ต้นเหตุน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นมาตรการควบคุมเนื้อหาและควบคุมเวลาการใช้งาน นอกจากเราต้องให้ความรู้ครอบครัวและเด็กในการรู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากสื่อร้ายกาจเหล่านี้ เราควรเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้ผู้ผลิตเกมต่างๆใช้กลไกการตลาดอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 13 ปีต้องได้รับการปกป้องไม่ให้เป็นเหยื่อของการตลาด ส่วนเด็กโตต้องช่วยกันเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันด้วยตนเอง นอกจากนั้นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเกม ผู้ผลิตเคริ่องมือสื่อสารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ในประเทศพัฒนาผู้ผลิตเหล่านี้มีส่วนร่วมจ่ายในการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัวทั้งของทีวี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เช่น ทีวีรุ่นใหม่ใส่ชิพเรียก V-Chip ทำงานร่วมกับการเรทติงรายการต่างๆตามอายุเด็กและใส่โค๊ดตามเรทติงที่ได้ลงไปในสัญญาณการออกอากาศ ในบ้านที่มีเด็ก ผู้ใหญ่จะตั้งรหัสที่ให้เวลาที่เด็กดูทีวีกับครอบครัวเชิพนี้ทำงาน รายการที่ปรากฏก็จะเป็นรายการที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยเท่านั้น นอกจากนั้นยังมี เครื่องที่เรียกว่า TV GUARDIAN ใช้คัดกรอง ตัดคำพูดหยาบคายออก เครื่อง TV TIMER ใช้จำกัดเวลาของสื่อหน้าจอทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ ให้เด็กใช้ได้ไม่เกินเวลาที่เรากำหนดเช่น 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน ในโทรศพท์มีการพัฒนา child safety mode ในรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือ nokia จะมี internet filter คือคัดกรอง เวปไซต์ลามก หยาบคาย เกม หรือ การใช้social media ที่ไม่เหมาะสมตามอายุเด็ก บางค่ายมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยทำงานดังกล่าว รวมทั้งสามารถควบคุมเวลาการใช้งานของเด็กไม่ให้เกินคำแนะนำการใช้ตามอายุของเด็ก99ได้ด้วย .oFmiLyrmNRating Internet Filter (การใช้เรทติ้งกำหนดอายุเด็กในการชมสื่อ) รวมถึง Application ต่างๆ ในมือถือ เช่น Kid Mode ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยก็มีความพยายามทำในเรื่องเหล่านี้อยู่
ในส่วนการดูแลเด็ก การให้ความรู้ครอบครัว ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์จะเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆต่อไป แต่ในส่วนการสร้างกลไกการตลาดที่มีคุณธรรม การค้าขายที่คำนึงถึงสิทธิความปลอดภัยของเด็กนั้น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เรียกร้องให้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงไอซีที เร่งทำเรื่องเรทติงเกม เวปไซท์ รายการทีวี และภาพยนตร์ และหามาตรการให้ผู้ผลิตสร้างเทคโนโลยีต่างๆใส่เข้าไปในเครื่องมือสื่อสาร และใส่ในระบบอินเทอร์เนตให้สอดคล้องกับการเรทติงตามอายุ เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ในการดูแลลูกในครัวเรือน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีนี้ในการควบคุมร้านเกม หรือคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ของโรงเรียนต่างๆด้วย และเพื่อให้การตลาดของเครื่องมือสื่อสารเป็นการตลาดที่สะอาด ไม่ค่าขายเอากำไรกับเด็กอย่างไม่มีคุณธรรม นางยุพา ทวีวัฒนธกิจบวร (กระทรวงวัฒนธรรม) กล่าวว่า …. ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำโปรแกรมคัดกรองเกมไม่เหมาะสม สำหรับครัวเรือนเรียกว่า Healthy Gamer พ่อแม่ที่สนใจขอรับได้ที่กระทรวง แต่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมคัดกรองในการควบคุมร้านเกม

Untitlu album: งานประชุมวิชาการ “ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย”

ปัญหาใหญ่ สุขภาพเด็กไทย ที่ถูกละเลย “เด็กไทย กับ ไอที หยุด..ทำลายสมองเด็กด้วย ไอที !!!”10 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 10, 2014

ประชุมเด็กติดเกม คุกกี้รัน

10475973_715943491787194_5817441754577021398_o

ประชุมเด็กติดเกม คุกกี้รัน

7 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และคณะทำงานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กรณีเด็กไทยกับไอที
ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุม เพื่อนำเสนอกฎหมาย เกี่ยวกับไอทีและเกม
พร้อมประเด็นเกี่ยวกับเกมคุกกี้รัน
ณ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม