อุบัติเหตุต้องระวัง!! ในเด็กขวบปีแรก

อุบัติเหตุต้องระวัง!! ในเด็กขวบปีแรก

วิทยากร นส.กรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อุบัติเหตุต้องระวังในเด็กขวบปีแรก” ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 14 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ระวังภัยร้าย ที่คาดไม่ถึง น้ำท่วมระวังเด็กจมน้ำ

วิทยากร : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบดี

เรื่อง ระวังภัยร้าย ที่คาดไม่ถึง น้ำท่วมระวังเด็กจมน้ำ

ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 30 ก.ย.2564

อ่านเพิ่มเติม

ระวัง ภัยร้าย ที่คาดไม่ถึง

วิทยากร : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบดี
เรื่อง : ระวัง ภัยร้าย ที่คาดไม่ถึง

อ่านเพิ่มเติม

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ

วิทยากร : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบดี
เรื่อง : อย่าลืมเด็กไว้ในรถ

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องเล่นอันตราย

วิทยากร : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
เรื่อง : เครื่องเล่นอันตราย

อ่านเพิ่มเติม

เด็กตกตึก

วิทยากร : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
เรื่อง : เด็กตกตึก

อ่านเพิ่มเติม

เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน ( TNN16 18/08/2564 )

เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-18 ปี น่าเป็นห่วง ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา พบเด็กติดเชื้อแล้ว กว่า 4 หมื่นคน และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล

วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล !!
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
 
ให้สัมภาษณ์เรื่อง ” วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล !! “
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 7 ก.ค. 2564
 

อ่านเพิ่มเติม

ก่อน10ปีต้องมี10อย่าง ( 1-2 ก.ค. 2564 )

วิทยากร นส.กรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ก่อน10ปีต้องมี10อย่าง”

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 1-2 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยยุคโควิด!!

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
 
ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยยุคโควิด”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม