( 20 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่เทศบาลหนองพยอม

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 13.05 น.
ลงพื้นที่เทศบาลหนองพยอม เข้าพบ
ท่านนายกและรองนายก เทศบาลหนองพยอม จ.พิจิตร
เชิญชวนเข้าร่วมงานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

DSC_0313 DSC_0314

Street View เทศบาลหนองพยอม