Disaster ภัยพิบัติ (23.11.2015)

12188224_924320417654300_5777518697284180251_o

Disaster ภัยพิบัติ

Chair: Prof.Joon Pil Cho

Organization: The Center for Community

Safety Promotion Ajou University School of

Medicine and Public Health

อ่านเพิ่มเติม

Safe Elderly Safe Hospital EMS (23.11.2015)

Image1

Safe Elderly Safe Hospital EMS

Chair: Prof.Koustuv Dalal

Organization: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.

อ่านเพิ่มเติม

Safe Environment and Injury Surveillance 2 (23.11.2015)

Image1

Safe Environment and Injury Surveillance 2

Chair: Prof. AKM Fazlur Rahman

Organization: Executive Director, Centre for

Injury Prevention and Research, Bangladesh

อ่านเพิ่มเติม

Injury Surveillance and Fire prevention (23.11.2015)

Image10

Injury Surveillance and Fire prevention

Chair & Speaker
Chair: Prof. Ragnar Andersson

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 “ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”

11058752_914707698615572_1322042393481232909_o

Opening ceremony and Welcome reception Nan Thailand

(22.11.2015) พิธีเปิด nansafecom2015 ณ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

ที่ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เป็นประธานเปิดงานชุมชนปลอดภัย และต้อนรับ คณะกรรมการ ชุมชนปลอดภัย ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) Safe Hospital

12339176_921722947914047_2215448518094669284_o

Safe Hospital 
Chair & Speaker
Prof. Koustuv Dalal (Chair)

@Pailin (3rd floor) Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) ISC certification-New Future SCc

Image2

ISC certification-New Future SCc

(Open for interested, Support centre)

Prof.Leif Svanström (Chair)

(22.11.2015)@Bussarakum 2 Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) International Safe Community

Image5

Pre-conference Meeting 2

Prof.Leif Svanström (Chair)

(Only for Assembly members of International Safe Community Certifying Centre , Accredited International Safe Community Certifiers and on invitation)

the Second International Training Course for accreditation to become International Safe Community Certifiers incl.

Faculty. members (only on invitation)

(22.11.2015)  @ Bussarakum 1 Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก” (Post-congress on Child)

12291719_918529278233414_3687415254377212178_o

Post-congress on Child Safetyการประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม

Earthquake Simulation (ห้องจำลองแผ่นดินไหว)

12291288_915446378541704_4172389621379791986_o

น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต

ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22”
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

อ่านเพิ่มเติม