เด็กปลอดภัยเมื่อใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ( 15 มิย.2565 )

เด็กปลอดภัยเมื่อใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

วิทยากร – คุณประจวบผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 15 มิย. 2565

อ่านเพิ่มเติม

เวทีพูดคุยสบายๆเพื่อความปลอดภัยในเด็ก ครั้งที่ 3 “กรณีศึกษา..เด็กตายเพราะไม่ใด้ใช้คาร์ซีท” !!!

เวทีพูดคุยสบายๆเพื่อความปลอดภัยในเด็ก ครั้งที่ 3
“กรณีศึกษา..เด็กตายเพราะไม่ใด้ใช้คาร์ซีท” !!!

…ขอเชิญ ท่านผู้สื่อข่าว คุณพ่อคุณแม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการคาร์ซีท และทุกๆท่าน เข้าร่วมเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี

วิทยากร
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ / ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ / วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี “นั่งคาร์ซีท” โดยกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยการปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี “นั่งคาร์ซีท” โดยกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยการปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาท
.
แน่นอนว่าก่อนกฎหมายคาร์ซีท จะมีผลบังคับใช้ ไม่เพียงประชาชนเท่านั้นที่ต้องเตรียมตัว ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และองค์กรต่างๆ ต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงคาร์ซีทที่ราคาค่อนข้างแพง!

อ่านเพิ่มเติม

เวทีสาธารณะ ถกประเด็น “คาร์ซีท คาใจ เลือกแบบไหนเพิ่มความปลอดภัยให้ลูก” ( 18 พ.ค.2565 )


เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเวทีสาธารณะ ถกประเด็น “คาร์ซีท คาใจ เลือกแบบไหนเพิ่มความปลอดภัยให้ลูก” แนะความสำคัญที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก พร้อมรับฟังปัญหา-ข้อเสนอแนะ เผยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กลดเสี่ยงตายในเด็กทารกและเด็ก1-4 ปี ได้ร้อยละ 69 เด็กอายุมากกว่า 5 ปี ได้ร้อยละ 45 ถ้าใช้อย่างถูกวิธี

ขณะที่องค์การอนามัยโลกชี้ประเทศไทยยังใช้น้อยมากในแต่ละปี ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 1,000 ราย เพราะไม่มีอุปกรณ์รัดตรึงขณะโดยสาร-หลุดกระเด็นออกนอกตัวรถ
อ่านเพิ่มเติม

CAR SEATS ทำไม อะไร อย่างไร จำเป็นไหม?( 12 พ.ค. 2565 )

CAR SEATS ทำไม อะไร อย่างไร จำเป็นไหม?
และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก
ชวนพูดคุยก่อนนอนกับผู้เชี่ยวชาญ
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

ไม่ควรยืดหยุ่น! กฎหมาย Car Seat รอมา 20 ปีแล้ว CH7HD ( 11 พ.ค.2565 )

เช้าข่าว 7 สี – ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เผยกฎหมายคาร์ซีตที่รอมา 20 ปี ไม่ควรยืดอีก แต่รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง

จากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจราจรทางบกฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญกำหนดให้ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วันข้างหน้านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ทางออก! “คาร์ซีต” หนุนลดภาษี-รณรงค์ก่อนบังคับใช้ ThaiPBS ( 10 พ.ค. 2565 )

สำรวจทางออก! “คาร์ซีต” ก่อนบังคับใช้จริง 5 ก.ย.นี้ หนุนลดภาษีนำเข้าลดภาระค่าใช้จ่าย รณรงค์ก่อนบังคับใช้จริง ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน กังวลถ้าต้องติดตั้ง อาจแบกรับต้นทุนเพิ่มไม่ไหว

หลังจากมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องกฎหมายเตรียมบังคับใช้ให้เด็กอายุ 6 ปี และผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรจะต้องนั่งคาร์ซีต หรือเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก จนทำให้ประชาชนบางกลุ่มเริ่มกังวลใจ โดยเฉพาะเจ้าของรถรับส่งนักเรียน อาจจะต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม

หลังราชกิจจานุเบกษาปรับกฎหมายจราจรทางบกใหม่ หมอออกมาย้ำจำเป็นต้องใช้ ‘คาร์ซีท’ แม่อุ้มไม่ปลอดภัยพอ ( PPTV 10 พ.ค.2565 )

หลังราชกิจจานุเบกษาปรับกฎหมายจราจรทางบกใหม่ หมอออกมาย้ำจำเป็นต้องใช้ ‘คาร์ซีท’ แม่อุ้มไม่ปลอดภัยพอ

หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ปรับกฎหมายจราจรทางบก เด็กไม่เกิน 6 ปี สูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งคาร์ซีท หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท และมีผลบังคับใช้อีก 120 วันนับแต่ประกาศนั้น

อ่านเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ เด็กเล็กใช้ Car Seat ยังไงให้ถูกต้อง CH7 ( 10 พค 2565 ]

ห้องข่าวภาคเที่ยง – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก แนะการติดตั้งและจัดท่า Car Seat ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยข้อดีของการติดตั้งเบาะที่นั่ง ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดนิรภัย หรือ “Car Seat” จะช่วยลดระดับความรุนแรง และลดการบาดเจ็บของเด็กกรณีเกิดอุบัติเหตุได้

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวด่วน!! หมออดิศักดิ์ เผยรอ กฎหมายคาร์ซีตมา 20 ปี ไม่ควรยืดอีก ( 10 พ.ค.2565 )

หมออดิศักดิ์ เผยรอ กม.คาร์ซีตมา 20 ปี ไม่ควรยืดอีก แต่ควรมีมาตรการช่วย ผปค.เข้าถึงได้ “ตั๋วคืนเงิน คนละครึ่ง ลดภาษีนำเข้า คลังยืมใช้”

จากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจราจรทางบกฉบับที่ 13 พ.ศ.2565 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญกำหนดให้ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วันข้างหน้านั้น

อ่านเพิ่มเติม