( 25 ม.ค.2562 ) ติดตามความก้าวหน้า Safe School Zone จังหวัดน่าน

วันที่ 25 มกราคม 2562 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พร้อมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วิศวกรและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ อ.ดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง (บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด) ได้ลงเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดน่าน ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์, โรงเรียนบ้านดู่ใต้ และโรงเรียนบ้านปรางค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนแก่โรงเรียน ภายใต้โครงการ Safe School Zone โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท FedEx

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE ( 28-29 พ.ย.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 39 แห่ง เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และสามารถกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

อ่านเพิ่มเติม

ทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอม (11 พ.ค.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Fedex เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม ทาสีถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยง ภายใต้โครงการ safe school zone โดยร่วมกันทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึง

โดยบริษัทบริติช เพ้นท์ส จำกัด ได้สนับสนุนสีพร้อมอุปกรณ์ในการทาพื้นถนน และฟุตบาต เพื่อนำมาทาบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นจุดสังเกตุ เห็นได้ชัดเจน เป็นจุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอดป้องกันการกีดขวางการจราจร หน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจุบัน และสร้างความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน้าโรงเรียนได้จริง
อ่านเพิ่มเติม

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone ( 18 ก.พ.2560 )

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

(ภายใต้โครงการ Safe School Zone จ.น่าน จากโรงเรียนต้นแบบสู่การขยายผล)

18 กุมภาพันธ์ 2560 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) พร้อมด้วยคณะทำงาน Safe School Zone ประกอบด้วยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (รอง ผอ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน และนางพรรณทิพย์ คณะเทศ), เทศบาลเมืองน่าน (นายกเทศมนตรี นายสุรพล เทียรสูตร และนายธีรศักดิ์ จันทร์หอม), สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ), ผู้นำชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนพญาภู และชุมชนมิ่งเมือง ได้ลงสำรวจการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ภายใต้โครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) ตลอดจนหารือการพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ พร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone แก่โรงเรียนกว่า 100 แห่งในจังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

งานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 (14-15 ธค 58 )

12391774_1003385309725857_3580736824374059341_n

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมประชุมในงาน สัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 และร่วมจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมด้านถนนปลอดภัย นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 โดยนำเสนอโครงการ Photovoice “ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพของหนู?” ของทีมโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

เมื่อวันที่ 14-15 ธค 58 ณ ไบเทค บางนา

อ่านเพิ่มเติม

(20 พ.ย.58) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า และทาสีขอบถนน และทำความสะอาดทางเดินเท้า

DSC_1888

เทศบาลเมืองน่าน  ปรับปรุงพื้นที่และทำความสะอาดสถานที่ เมืองเก่าน่าน
ที่บริเวณถนนสุริยพงษ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และพันตำรวจเอก ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะครู เด็กนักเรียน จุมปีวนิดาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองน่านเปิดโครงการ “เขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทย” (14.พ.ย.58)

558000013110803

เฟดเอ็กซ์ร่วมกับมูลนิธิเซฟคิดส์ประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน เปิดโครงการ“เขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทย” ที่อาคารหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ อำเภอเมืองน่าน, นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน และ มร.เดวิด คาร์เดน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรสบริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์คอร์ป(หรือชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX)และเป็นบริษัทขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกจับมือมูลนิธิเซฟคิดส์ประเทศไทยเด็กนักเรียนในท้องถิ่น และผู้นำชุมชนและเทศบาล ร่วมฉลองการเปิดโครงการเขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

(17ส.ค.2558) สำรวจจุดเสี่ยง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

11865016_913353068712901_4437168919821475311_o

(17 ส.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ผอ.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์
และคณะทีมงาน เทศบาลเมืองน่าน
นำโดย นายกเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยง
ภายในโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ

อ่านเพิ่มเติม