( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา 15.30 น.
ลงพื้นที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388

Street View โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม