(15 พ.ค.2558 โรงเรียนเสริมปัญญา ) ให้ความรู้กับคุณครู เกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัย

IMG_6523

โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา
(15 พ.ค.2558 เวลา 11.55 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้กับคุณครู
เกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัย

IMG_6478IMG_6520

ณ โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

กดดู >> album: โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา(15 พ.ค.2558 เวลา 11.55 น.)ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้กับคุณครูเกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัยณ โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

 

street viewโรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา