(07 ส.ค.2558 ) ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11807174_907855852595956_2045403474258118722_o

ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนคลองบางกะสี

เมื่อวันที่ 7 สค.58 เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

อ่านเพิ่มเติม