(11 ส.ค.2558) ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11875018_910055362376005_8884811380837933644_o

 

เมื่อวันที่ 11 สค.58 ลงพื้นที่ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ
เข้าพบแกนนำชุมชน และผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย

http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

อ่านเพิ่มเติม

(07 ส.ค.2558) ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11838735_907855889262619_7292299123801051003_o

ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนคลองบางกะสี

เมื่อวันที่ 7 สค.58 เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

อ่านเพิ่มเติม