พิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 “ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”

11058752_914707698615572_1322042393481232909_o

Opening ceremony and Welcome reception Nan Thailand

(22.11.2015) พิธีเปิด nansafecom2015 ณ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

ที่ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เป็นประธานเปิดงานชุมชนปลอดภัย และต้อนรับ คณะกรรมการ ชุมชนปลอดภัย ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) Safe Hospital

12339176_921722947914047_2215448518094669284_o

Safe Hospital 
Chair & Speaker
Prof. Koustuv Dalal (Chair)

@Pailin (3rd floor) Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) ISC certification-New Future SCc

Image2

ISC certification-New Future SCc

(Open for interested, Support centre)

Prof.Leif Svanström (Chair)

(22.11.2015)@Bussarakum 2 Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) International Safe Community

Image5

Pre-conference Meeting 2

Prof.Leif Svanström (Chair)

(Only for Assembly members of International Safe Community Certifying Centre , Accredited International Safe Community Certifiers and on invitation)

the Second International Training Course for accreditation to become International Safe Community Certifiers incl.

Faculty. members (only on invitation)

(22.11.2015)  @ Bussarakum 1 Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

(22.11.2015) International Safe Schools

Subject /topic

Implementation, Processes and Support through to Designation

(For International Safe Schools)

Image6

Chair & Speaker

Max L. Vosskuhler, MS Consultant, WHO CC Community SafetyPromotion, Stockholm Chair, International Safe Schools

22.11.2015@Bussarakum 2 Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม