คณะ WHO เยี่ยมชม อบต.เจดีย์ชัย และชุมชนบ้านหนองบัว จ.น่าน (26.11.2015)

DSC_1907

คณะ WHO เยี่ยมชม อบต.เจดีย์ชัย และชุมชนบ้านหนองบัว จ.น่าน
เมื่อวันที่ 26.พ.ย.2015

09.30-11.30 น. ดูงานอบต.เจดีย์ชัย
Visiting Jadeechai Subdistrict Administrative Organization and Community, Pua District

11.30-12.00 น. ดูงานชุมชนบ้านหนองบัว
Leaving from Jadeechai Subdistrict Administrative

15.30-16.10 น. ชมหอศิลป์ริมน่าน
Visiting Nan Riverside Art Gallery

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก” (Post-congress on Child)

12291719_918529278233414_3687415254377212178_o

Post-congress on Child Safetyการประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม

Earthquake Simulation (ห้องจำลองแผ่นดินไหว)

12291288_915446378541704_4172389621379791986_o

น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต

ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22”
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

(24 พ.ย.2558 ) อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

12304208_915431588543183_9080035843754111609_o

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
ในวันที่ 24พ.ย.2558

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น”

•สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และหลักของการดับเพลิง

•การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงเคมี

วิทยากร: ทีมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย โดย AP.HONDA

12304475_915440915208917_3067234887151085213_o

24.11.2015 Primary Student Training (Safety Kids Course)

•Lecture, Riding simulator

•Bicycle Riding Course for Traffic Sign & Road Safety Training

Speakers: AP Honda Thailand team

at Nan Technical College

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน

11223332_914254908660851_3956378696028419237_o

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สาหรับ ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน (Safety Driving Technique Course)

จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

Nansafecom2015 : Extra Programs : ข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย (Playground Safety)

12239247_914245478661794_8181364134944818119_o

อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 (บรรยายภาษาไทย)

ข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย (Playground Safety)

โรงพยาบาลน่าน,ห้องประชุมชมพูภูคา จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม

NanSafeCom2015 : Extra Programs “Safe Kids: Safe THAI Kids from drowning”

IMG_1943

Pre-Congress Workshop “Safe Kids: Safe THAI Kids from drowning”

Speaker: Dr. Uthen Pandee, Department of Emergency Medicine Ramathibodi Hospital, and team

(21-22.11.2015) อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 Pre-Congress Workshop
“เด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ

อ่านเพิ่มเติม