don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ( 5-6 ก.ค.2560 )

( 5-6 ก.ค.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
เด็ก don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย
ณ โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 ( 5-6 ก.ค.2560 )

5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา 12 คน จัดกิจกรรม “Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวนกว่า 2,500 คน 71 ห้องเรียน (เข้าสอน 71 ครั้ง) 5 โรงเรียน 5 เขต (ที่สมัครเข้าร่วม) ได้รับความรู้เรื่องเดินเท้าปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร ( 29 มิ.ย.2560 )

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร

จัดโดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่”

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

วันที่ 28 มิย. 2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เข้าร่วมงานในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมก่อน15ปี ไม่ขี่ จยย. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ ( 27 มิ.ย.2560 )

วันที่27 มิย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่”

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” ( 27 มิ.ย.2560 )

27 มิถุนายน 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดช่องลม” สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 1,800 คน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันอุบัติภัยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ( 26 มิ.ย.2560 )

ปภ.จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันอุบัติภัยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

( 26 มิ.ย.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมงานของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เสริมสร้างศักยภาพป้องอุบัติภัยให้กับเจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลฯ ( 22 มิ.ย.2560 )

รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลฯ

22 มิถุนายน 2560 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลราชธานี ขึ้น โดยมี ด็อกเตอร์สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครู-นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ จำลองสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักถึงอันตรายของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กวัยต่ำกว่า 15 ปีในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม