(19 ส.ค.2558) เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

11922901_921845777863630_1395861691118806955_o

(19 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้แก่ชาว อสม.ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร

พบกับพี่น้องอสม.ชาววังกรด จ.พิจิตร
อ.ปรีชา ชูทรัพย์ “บ้านเก่าเมืองเก่าเป็นสิ่งทรงคุณค่า แต่อย่าปล่อยให้ขยะเต็มเมือง”
ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ” ต้องช่วยกันรักษาที่นี่ให้งดงามตลอดไป หากปล่อยให้ความเจริญรุกรานเข้ามามากเกินไป…สุดท้ายมันจะยากเยียวยา….”

วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ ” ทำอย่างไร..ขยะ..จึงจะกลายเป็น..เงิน…? “

 

อ่านเพิ่มเติม

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย” จ.พิจิตร

IMG_7346

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ.ห้องวรพงศ์ พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

8.00 – 8.40 ลงทะเบียน
ผู้ดำเนินรายการ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ )

8.40 – 9.00 พิธีเปิด
9.00 – 9.20 ถ่ายภาพยนตร์ ชุด 10 คลิปอันตราย
9.20 – 10.30 เวทีอภิปราย หัวข้อ

“ทำอย่างไรชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจะปลอดภัย ? ”

IMG_7214

โดย คุณพัฒนา ผอบเหล็ก ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร)
คุณงามตา รอดสมใจ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯรพ.รามาธิบดี )
คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี ) ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ )

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สถานเลี้ยงเด็กที่ไม่ปลอดภั

10.45 – 12.00 อภิปราย หัวข้อ

“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear ! ”
โดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ อนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ( ดำเนินรายการ และอภิปราย )
คุณ ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )
คุณ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )

IMG_7307IMG_7315

( ภาพชุด เวทีรอบเช้า ) photos to the album >>: เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”.

 

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00 -…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

13.00  – 13.30 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทางโค้ง ”และ ภาพยนตร์สารคดี “ตลาดเกรียบเมืองปลอดภัย”

13.30 –  15.00 ช่วง “ร่วมคิด – ร่วมแชร์” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ไอเดียในกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน (ฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก)

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สนามเด็กเล่นมหาภัย

15.15 – 16.00 เลือกตัวแทน ฐานละ 3 ท่าน นำเสนอ แนวทางการเปลี่ยนแปลง

IMG_7617-ANIMATION

( ภาพชุด เวทีรอบบ่าย ) photos to the album >>>: รอบบ่าย เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชนปลอดภัย” จ.พิจิตร.

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

ช่วง *** การอภิปราย หัวข้อ“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear! ”
เนื้อหาการอภิปราย เน้นกรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่จริง (ทั้งในจ.พิจิตร และชุมชนอื่นๆ) จากการเก็บเคสของเด็กในชุมชน ที่ผ่านการพิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุการตายในเด็ก โดยจะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากคู่มือเพื่อความปลอดภัยต่างๆ และ งานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนการแนะนำและสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
เช่น แบบบันทึกการเดินสำรวจ ( Safety Round Record)
แบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน (Surveillance of school injury records)

*** ช่วง ร่วมคิด – ร่วมแชร์ เน้นให้แต่ละฐานแสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ ความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของชุมชน / โรงเรียน /ศูนย์เด็กเล็ก (โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบ 3 ฐาน คือฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก )

IMG_7562 IMG_7525 IMG_7505 IMG_7596

หัวข้อการพูดคุย
1. อดีต (Case study) แชร์ประสบการณ์ ปัญหา เหตุการณ์อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ผ่านมา ในชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก แล้วร่วมพิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น

2. อนาคต แชร์ไอเดีย “ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็กในฝัน ของข้าพเจ้า ”

3. ปัจจุบัน แชร์ประสบการณ์ “ข้าพเจ้าทำอะไรบ้าง ในบทบาทที่มีอยู่” รวมทั้งสิ่งสนับสนุน และ อุปสรรค

4. วิสัยทัศน์ “ เราจะร่วมกันสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร ? ” จะเริ่มอย่างไร ? และ เมื่อใด ?

5. แสดงวิสัยทัศน์ สรุป และ เสนอแผนกลยุทธการขับเคลื่อน สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชุมชน/ โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก โดยตัวแทน ชุมชนละ 3 ท่าน

IMG_7621
*** หลังจากงานเสวนา…
นักวิจัยประจำฐานทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดีย
ร่วมหาแนวทางผลักดัน งานชุมชน/ โรงเรียน/ ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการขับเคลื่อน รุดหน้า และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

IMG_7539IMG_7170

โปรดแสดงความเห็น

(02 มิ.ย.2558) เยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำ

DSC_0496

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ รับมอบตัวอย่างหินในเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
เพื่อเปรียบเทียบและหาค่าสารต่างๆในการวิจัย
โดยมีตัวแทนจากเหมืองแร่ทองคำ ให้การต้อนรับ
และพาเยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำ (02 มิ.ย.2558)


IMG_7023IMG_7061IMG_7072IMG_7071IMG_7070DSC_0500DSC_0495IMG_7053IMG_7078IMG_7029

photos to the album: รับมอบตัวอย่างหิน ในเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ รับมอบตัวอย่างหินในเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร เพื่อเปรียบเทียบและหาค่าสารต่างๆในการวิจัยโดยมีตัวแทนจากเหมืองแร่ทองคำ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำ (02 มิ.ย.2558)

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Friday, June 5, 2015

ภาพดาวเทียม

(02 มิ.ย.2558 ) หาค่ามลพิษจากโลหะหนัก จ.พิจิตร

IMG_7116

หาค่ามลพิษจากโลหะหนัก
ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ นำทีมโดย
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล จาก รพ.รามาธิบดี
ลงพื้นที่ หาค่าโลหะหนัก
ภายในบ้านของเด็กที่อยู่อาศัยโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร ( 2 มิ.ย.2558 )

IMG_7136 IMG_7140 IMG_6963 IMG_6931 IMG_7134 IMG_7117

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 1

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 2

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 3

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 4

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 5

>> กดดูภาพสำรวจบ้านหลังที่ 6

หาค่ามลพิษจากโลหะหนัก ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ นำทีมโดยรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯอ.พญ.รัชนีวรรณ …

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, June 4, 2015

(02 มิ.ย.2558) การประชุมเรื่อง ” การดูแลสุขภาพเด็ก และการคืนข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ในพื้นที่รอบเหมืองทอง จ.พิจิตร “

IMG_6904

(02 มิ.ย.2558) การประชุมเรื่อง ” การดูแลสุขภาพเด็ก และการคืนข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ในพื้นที่รอบเหมืองทอง จ.พิจิตร

IMG_6913 IMG_6908 IMG_6903

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ

อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล จาก รพ.รามาธิบดี
ทีมงานจาก รพ.พิจิตร , สสจ.พิจิตร ,รพ.สต.เขาเจ็ดลูก
และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่
ณ รพ.สต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
www.csip.org

photos to the album: การคืนข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ในพื้นที่รอบเหมืองทอง

(02 มิ.ย.2558) การประชุมเรื่อง” การดูแลสุขภาพเด็ก และการคืนข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ในพื้นที่รอบเหมืองทอง จ.พิจิตร …

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Thursday, June 4, 2015

 

Street View รพ.สต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร

( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0395

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.
ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0398

กดดู photos to the album: โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 21, 2015

 

Street View โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา 15.30 น.
ลงพื้นที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388

Street View โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 13.45 น.
ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
โดยมีท่านปลัดและทีมงานให้การต้อนรับ

DSC_0384 DSC_0381

Street View อบต.ท่าเยี่ยม

 

( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม

DSC_0344 DSC_0352 DSC_0353

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.
ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายก
อบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

และลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม
แนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

กดดู new photos to the album: ศดพ.อบต.สามง่าม

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายกอบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 10.55 น.ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่ามแนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

 

Street View อบต.สามง่าม

( 20 พ.ค. 2558 ) บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัย แก่ชุมชนวังกรด

IMG_6703

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และ
ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
ณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม