เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมกับรพ.สมุทรสาคร ในงานพัฒนากายใจ “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” ( 11 ม.ค.2562 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมจัดบูธกิจกรรมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในงานพัฒนากายใจ “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวและเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทั่วประเทศปลอดภัยห่างไกลจากตะกั่ว 

อ่านเพิ่มเติม

( 01 พ.ค.2561 ) ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

( 01 พ.ค.2561 ) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อพัฒนาเครื่องมือแบ่งระดับความยากจนของเด็กในครัวเรือนและพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะสุขภาพ พัฒนาการ การบาดเจ็บ ระดับความเหมาะสมของการเลี้ยงดูให้ปลอดภัย ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนไม่ให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและสารมลพิษตกค้าง

wpid-wp-1437453750887.jpeg

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมุทรสาคร ประชุมผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

(05 ก.ค.2558) ลงพื้นที่ ศดพ.วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

DSC_1067

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่  ศดพ.วัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย และเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2558

อ่านเพิ่มเติม

(05 ก.ค.2558) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

DSC_1056

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ณ. รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.2558 เวลา 9.30 ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงพื้นที่เทศบาลบ้านกำพร้า จ.สมุทรสาคร โดยเริ่มจาก รพ.สต.บ้านกำพร้า เพื่อพบปะพูดคุยกับ ผอ.รพ.สต. เรื่องปัญหาความปลอดภัยในชุมชน จากนั้นได้เชิญทีมงานศูนย์วิจัยฯให้เป็นผู้นำการเสวนาฯ โดยมีผู้นำชุมชนบ้านกำพร้า เข้าร่วมราว 20 ท่าน อันประกอบด้วยผู้บริหาร รพ.สต. ผู้นำอสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองการศึกษา คุณครูศูนย์เด็กเล็ก ประธานชมรมแม่บ้าน ฯลฯ

การเสวนาในครั้งนี้เริ่มจาก
-การฉายภาพยนตร์สารคดีชุด 10 คลิปอันตราย ( รวมสารพัดภัยต่างๆ)
-อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ บรรยายเรื่อง ภัยสารเคมี และ ภัยจราจร พร้อมวิธีป้องกันแก้ไข ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
-ฉายภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทางโค้ง ( ภัยจากจักรยานยนต์ )

อ่านเพิ่มเติม