ถอดบทเรียนชุมชนปลอดภัย อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร ( 08 ธันวาคม 2559 )

dsc_4697

( 08 ธันวาคม 2559 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนชุมชนปลอดภัย อบต.วังทรายพูน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชุมชนปลอดภัย และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียนสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงการปฎิบัติงานชุมชนปลอดภัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

ณ ห้องประชุม อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการสร้างกลไกชุมชนกับกลไกสหวิชาชีพ ( 26 ส.ค.59 )

DSC_0345

กิจกรรมประชุมการสร้างกลไกชุมชนกับกลไกสหวิชาชีพ
กรณีเคสความรุนแรงในเด็ก ในพื้นที่ชุมชนสำเหร่

โดยมีผู้นำชุมชน , คณะแพทย์รามาธิบดี , คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ,
จนท.บ้านพักเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่าง และ หน่วยงานสหวิชาชีพ อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกัน

ณ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ชั้น 3 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ( 30 มิ.ย.59 )

DSC_0158

การประชุมคณะอนุกรรมการ
สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมมาตรการความปลอดภัยรถรับส่งเด็ก อบต.บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ ( 21 ก.ค.59 )

13653403_1087996391248567_1888380872915052466_o

21 ก.ค.59 ทีมงานศูนย์วิจัย เข้าร่วมงานสัมนา เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของรถรับส่งนักเรียน ในพื้นที่ อบต บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตร ( 13 ก.ค.59 )

DSC_8984

(13 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และผอ.สุเทพ ไทยประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยม เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตร

ทั้งนี้ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ให้คำแนะนำและการแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยในศดพ.เทศบาลวังกรด แก่ครูผู้ดูแลเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนปลอดภัย เทศบาลวังกรด จ.พิจิตร ( 13 ก.ค.59 )

DSC_8864

(13 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ผอ.สุเทพ ไทยประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยมจากจังหวัดอยุธยา เข้าศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยของเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร

โดยมีนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด และคณะทีมงานเทศบาลวังกรด พร้อมด้วยแกนนำชุมชนวังกรด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกรด

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านล่องตะแบก หมู่4 จ.พิจิตร (12 ก.ค.59)

13603828_1082739015107638_7170020404295446424_o

(12 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าพบคณะแกนนำและทีมงานชุมชนเข้มแข็ง บ้านล่องตะแบก หมู่4 ต.วังหว้า จ.พิจิตร เพื่อรับฟังข้อมูลและกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนล่องตะแบก

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติดและอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โรงเรียนสำโรงวังหว้า จ.พิจิตร ( 12 ก.ค.59 )

13653167_1082724691775737_9044297149847624151_o

(12 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ,สถานีตำรวจวังหว้า จ.พิจิตร และ ผอ.โรงเรียนวัดยม จ.อยุธยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติดและอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่โรงเรียนสำโรงวังหว้า จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

เตาเผาขยะไร้ควัน อบต.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร (11 ก.ค.59)

DSC_8091

(11 ก.ค.59 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ผอ.สุเทพ ไทยประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยม เข้าศึกษาดูงานการผลิตเตาไร้ควัน เพื่อลดมลพิษทางอากาศในชุมช

โดยมีคณะทีมงานจาก อบต.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด” (03-05 ก.ค.59)

DSC_6568

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด”

  • รายละเอียด: จัดเวทีให้ชุมชน 15 พื้นที่ใน 6 จังหวัดได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนปลอดภัยที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความรู้ ร่วมทำ Workshop และได้รับเครื่องมือดำเนินการครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับชุมชนปลอดภัย อย่างน้อย 15 แห่งใน 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร) มีการดำเนินงานต่อเนื่องในระดับชุมชน ครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้     

อ่านเพิ่มเติม