ลงพื้นที่ชุมชนบ้านล่องตะแบก หมู่4 จ.พิจิตร (12 ก.ค.59)

13603828_1082739015107638_7170020404295446424_o

(12 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าพบคณะแกนนำและทีมงานชุมชนเข้มแข็ง บ้านล่องตะแบก หมู่4 ต.วังหว้า จ.พิจิตร เพื่อรับฟังข้อมูลและกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนล่องตะแบก

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติดและอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โรงเรียนสำโรงวังหว้า จ.พิจิตร ( 12 ก.ค.59 )

13653167_1082724691775737_9044297149847624151_o

(12 ก.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ,สถานีตำรวจวังหว้า จ.พิจิตร และ ผอ.โรงเรียนวัดยม จ.อยุธยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติดและอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่โรงเรียนสำโรงวังหว้า จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

เตาเผาขยะไร้ควัน อบต.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร (11 ก.ค.59)

DSC_8091

(11 ก.ค.59 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ผอ.สุเทพ ไทยประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยม เข้าศึกษาดูงานการผลิตเตาไร้ควัน เพื่อลดมลพิษทางอากาศในชุมช

โดยมีคณะทีมงานจาก อบต.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด” (03-05 ก.ค.59)

DSC_6568

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด”

  • รายละเอียด: จัดเวทีให้ชุมชน 15 พื้นที่ใน 6 จังหวัดได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนปลอดภัยที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความรู้ ร่วมทำ Workshop และได้รับเครื่องมือดำเนินการครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับชุมชนปลอดภัย อย่างน้อย 15 แห่งใน 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร) มีการดำเนินงานต่อเนื่องในระดับชุมชน ครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้     

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศดพ.อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ( 28 มิ.ย.59 )

DSC_6415

(28 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศดพ.อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางบัวทอง

อ่านเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกัน เรื่อง รถรับส่งนักเรียน ( 25 มิ.ย.59 )

DSC_6192

(25 มิ.ย.59) ทีมศูนย์วิจัยฯ และ ดร.จตุพร ชินรุ่งเรือง จาก Nectec อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกัน เรื่อง รถรับส่งนักเรียน ให้แก่ผู้ประการรถตู้ รับส่งนักเรียน ณ โรงเรียนนราทร กทม.

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วังหว้า จ.พิจิตร (16 มิ.ย.59)

DSC_6073

(16 มิ.ย.59 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนวังหว้าปัจฉิมมาวิชชาลัย 88 พรรษา

ณ รพ.สต.วังหว้า จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

(15 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจรถโรงเรียน สากเหล็กวิทยา จ.พิจิตร

DSC_6016

(15 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจรถโรงเรียน สากเหล็กวิทยา จ.พิจิตร

และแนะนำความปลอดภัยเกี่ยวกับรถโรงเรียน

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะทีมงานศูนย์วิจัยฯ

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศดพ.อบต.หนองปลาไหล จ.พิจิตร (15.มิ.ย.59)

DSC_5941

(15 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ศดพ.อบต.หนองปลาไหล จ.พิจิตร

และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม

บรรยาย “ปัญหาความรุนแรงในเด็ก” ณ อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร (15มิย.59)

DSC_5758

(15มิย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ บรรยาย “ปัญหาความรุนแรงในเด็ก” ในงานประชุมยุติความรุนแรงในครอบครัว และทีมงาน อบต.วังทรายพูน และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวังทรายพูน ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.วังทรายพูน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งและมีพลัง

ณ ห้องประขุม อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม