(12 พ.ค. 2558) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

IMG_6175

(12 พ.ค.2558 ) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก
ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

การลงพื้นที่เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็กครั้งนี้ นำโดย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ

และ อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของ บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

วันนี้จึงมีผู้ปกครองนำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน
มารับการตรวจหาสารตะกั่วเป็นจำนวนมาก

โดยมีขั้นตอนนั้นก็จะมีการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

IMG_5915

การตรวจหาสารตะกั่วจะมีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูผลภาวะซีดจากพิษตะกั่ว ซึ่งจะรู้ผลภายใน 3 นาที

นอกจากเจาะที่นิ้วแล้ว ก็ยังต้องเจาะเลือดที่เส้นเลือดเพื่อนำเลือดส่งตรวจในแลป เพื่อหาค่าสารตะกั่วและโลหะหนัก

สำหรับผลตรงนี้จะทราบภายใน 3 สัปดาห์

หากค่าของตะกั่วที่พบมีค่า ตั้งแต่ 5-45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะต้องเข้าสู่ระบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามรายนั้นๆเพื่อหาสาเหตุว่า
ตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเด็กได้อย่างไรเพื่อนำไปสู่กระบวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

IMG_6162 IMG_6165

หากพบค่าตะกั่ว ตั้งแต่ 45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป จะต้องเข้าสู่การรักษา ต้องให้ยาขับพิษตะกั่ว
และการติดตามว่าเด็กได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพราะตะกั่วนั้นนับเป็นสารที่ร้ายแรงที่มีผลต่อสมองของเด็ก

ซึ่งในประเทศไทยได้กำหนดว่าค่าที่ยอมรับได้ของปริมาณสารตะกั่วในเลือดเด็กไทยอยู่ที่ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ถือว่าสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับค่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าหากมีตะกั่วในเลือด 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร

ก็จะส่งผลกระทบต่อระดับเชาว์ปัญญา หรือ ไอคิว ของเด็กๆแล้ว และความจริงแล้วในร่างกายของคนเราก็ไม่ควรที่จะมีสารตะกั่วอยู่เลย

IMG_5894IMG_6138 IMG_5920 IMG_6098 IMG_6062 IMG_6078 IMG_6042IMG_6188

Untitlu album: เจาะเลือดเด็ก ในชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

(12 พ.ค.2558 ) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการการลงพื้นที่เจาะเลือดหาสารตะกั…

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Tuesday, May 12, 2015

สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

11167681_1385308501797778_3022358026131729657_o

(29 เม.ย.2558) ศูนย์วิจัยฯร่วมกับชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี
และทหาร จากศูนย์ดำรงธรรม

เข้าร่วมงาน “สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง”

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

11154740_1385308781797750_4289986458553257397_o

 

 

 

11203542_1385309005131061_5117475447999971779_o

ซึ่งเป็นการจัดงานโดย กลุ่ม พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

Untitlu >> album: สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ.

(29 เม.ย.2558) ศูนย์วิจัยฯร่วมกับชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี และกองทัพ จากศูนย์ดำรงธรรมเข้าร่วมงาน “สวมหมวกกันน๊อคกั…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Wednesday, April 29, 2015

นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

11187383_1384485035213458_2989949446702951072_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.
เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปี

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

www.csip.org

10697170_851466314901577_2123277972309699950_o

11130236_851466528234889_238435133343770347_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดีนำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชนอายุไม่เกิน 15 …

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015