The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ( 22 ก.ย.2563 )

วันที่ 22 กันยายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,3,4และ5 จากโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ผ่านการเล่น

ณ ศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆแยกตามฐานดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 15 -17 ก.ย.2563 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้ให้การต้อนรับ น้อง ๆ หนู ๆ ชั้นประถมศึกษา
1. โรงเรียนบ้านดงเกตุ และโรงเรียนวัดเชิงเลน วันที่ 15 กันยายน 2563
2. โรงเรียนบ้านห้วยกรด และโรงเรียนวัดน้อย วันที่ 16 กันยายน 2563
3. โรงเรียนบ้านบางประแดง และโรงเรียนวัดห้วยตะโก วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จ.นครสวรรค์ ( 19 ส.ค.2563 )

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง”

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าว “ นครปฐม…เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว “ ( 19 ก.ย. 62 )

แถลงข่าว “ นครปฐม…เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว “

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดแถลงข่าว และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ ความร่วมมือโครงการ “นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”

อ่านเพิ่มเติม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 18 ส.ค.2562 )

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 18 ส.ค.2562 )

กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”  

 

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง Safety Hunter  ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

แนะ 10 ทักษะที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรมี ( เล่าสู่กันฟัง FM 92.5 MHz / AM 891 KHz : 07 ส.ค. 2562 )

แนะ 10 ทักษะที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรมี
สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 04 ส.ค.2562 )

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 04 ส.ค.2562 )

กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 03 ส.ค.2562 )

กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก  ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”  จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านมาบแค Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 24 ก.ค.2562 )

โรงเรียนบ้านมาบแค Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 24 ก.ค.2562 )

กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก โรงเรียนบ้านมาบแค  จ.นครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดทัพหลวง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 22 ก.ค.2562 )

โรงเรียนวัดทัพหลวง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 22 ก.ค.2562 )

(22 ก.ค. 62 ) รอบเช้าและบ่าย กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

อ่านเพิ่มเติม