มลภาวะใน บ่อขยะแพรกษา เหมืองแร่ทองคำ โรงงานอุตสาหกรรม

ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่
บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
โรงงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

สัมภาษณ์ พญ.รัชนีวรรณ สินิทธิ์กุล กุมารแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี
ในรายการ Siamthai Update เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58

กด >> ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็ก

05 กันยายน 2557 สำนักข่าว France 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับการลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา

10665679_743997162315160_5491972847463161247_n

นักข่าวฝรั่งเศส (สำนักข่าว France 2) เกี่ยวกับการลงพื้นที่

Untitlu

วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.57 ทีมศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาฯ ลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, September 5, 2014

 

 

ลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ

10361389_743997168981826_8255404992942194120_n

วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.2557

ทีมศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาฯ ลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ
เพื่อเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ,ถ่ายทำสารคดี ,นัดวันตรวจเลือดเด็กๆ

สัมภาษณ์นักข่าวฝรั่งเศส (สำนักข่าว France 2) เกี่ยวกับการลงพื้นที่

10653533_743997318981811_3734762295878204252_n

Untitlu

วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.57 ทีมศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาฯ ลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, September 5, 2014

Untitlu

วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.57 ทีมศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาฯ ลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ และเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, September 5, 2014

ลงพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

11 เม.ย.2557 
ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ชุมชน
ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข
ในเรื่องบ่อขยะแพรกษา ที่สร้างมลภาวะต่างๆให้กับชุมชน10014867_674849829229894_4684302095545813736_o

Untitlu

11 เม.ย.57 เวลา 10.11 น.ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขในเรื่องบ่อขยะแพรกษา ที่สร้างมลภาวะต่างๆให้กับชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, April 10, 2014

 

 

สำรวจชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

1402341_671222762925934_992742663_o (1)

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2557

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนใกล้บริเวณบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.57

จากการลงสำรวจ และสอบถามผู้นำชุมชน และกลุ่ม อสม.ในพื้นที่
ได้ให้ข้อมูลกับทางศูนย์วิจัย เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่

1913321_671224392925771_1416741824_o

พบว่าชาวบ้านในบริเวณนั้น
ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่
ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง และพืช ผัก ผลไม้

แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดมาดูแลพื้นที่อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
หลังจากที่บ่อขยะได้ดับลงแล้ว

1597838_671224652925745_882321508_o

Untitlu

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนใกล้บริเวณบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการหลังจากเกิดเหตุเพลิง…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, April 3, 2014

ช่วยเหลือเด็กเล็กและคนในชุมชน แพรกษา จ.สมุทรปราการ

10013392_664964770218400_1371040938_o

21 มี.ค.2557

กลุ่ม อสม.และแกนนำชุมชน ในพื้นที่บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

เข้าร่วมประชุมกับทีมงานศูนย์วิจัยฯ เพื่อทำการช่วยเหลือเด็กเล็กและคนในชุมชน
แพรกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับควันพิษ จากบ่อขยะ
และแนะนำวิธีป้องกันหมอกควันจากบ่อขยะที่เกิดเพลิงไหม้อีกด้วย

Untitlu

 

21 มี.ค.57 เวลา 12.00 น.ณ ศูนย์วิจัยฯกลุ่ม อสม.และแกนนำชุมชน ในพื้นที่บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการเข้าร่วมประชุมกับทีมงา…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, March 20, 2014