ปัญหา รถรับส่งนักเรียนในประเทศไทย

ปัญหา รถรับส่งนักเรียน และรถโรงเรียนต้นแบบ

“เมื่อรัฐบาลลงทุนเรื่องการศึกษา
รถโรงเรียนก็สมควรที่ได้รับการลงทุนเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน”

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
ได้ให้สัมภาษณ์ในรายงานข่าวชิ้นนี้

เทปรายการ TOPNEW ทางช่อง3SD ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2558