ช่อง13 สยามไทย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย

DSC_0433

( 25 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
บันทึกเทปรายการเกี่ยวกับ โครงการชุมชนปลอดภัย
ทางช่อง 13 สยามไทย (จานดาวเทียม)

DSC_0437 DSC_0436 DSC_0434 DSC_0432

กดดู photos to the album: ช่อง13 สยามไทย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย

( 25 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯบันทึกเทปรายการเกี่ยวกับเรื่อง ชุมชนปลอดภัยทางช่อง 13 สยามไทย (จานดาวเทียม)

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 26, 2015

สคบ.เสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์

สคบ.เสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ

http://www.csip.org/motorcycle.html

( 27 เม.ย.2558 ) ทีมข่าวสปริงนิวส์ เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย

11143094_861771907204351_8814342641888225326_o

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558

ทีมข่าวสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์
เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย

Untitlu  album: ทีมข่าวสปริงนิวส์ สัมภาษณ์ เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558ทีมข่าวสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์ เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, April 27, 2015

 

 

 

( 8 เม.ย. 2558 ) ทีมข่าวช่อง 5 “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

11124754_851878164860392_6957454995739213378_o

ทีมข่าวช่อง 5 สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
เรื่อง “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

Untitlu album: ทีมข่าวช่อง 5 “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

 

8 เม.ย. 2558 เวลา 10.16 น.ทีมข่าวช่อง 5 สัมภาษณ์รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯเรื่อง "เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก"

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

 

 

( 8 เม.ย.2558 ) ไทยรัฐทีวีเรื่อง “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

11136308_851876914860517_3120558514006887801_o

ทีมข่าวไทยรัฐทีวี สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ


เรื่อง “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

Untitlu album: ไทยรัฐทีวีเรื่อง “เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก”

8 เม.ย. 2558 เวลา 09.49 น.ทีมข่าวไทยรัฐทีวี สัมภาษณ์รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯเรื่อง “เครื่องเล่น…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

( 7 เม.ย.2558 ) ABC New เกี่ยวกับประเด็น “คุมเข้ม !!! ห้ามเด็ก 6 ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์”

11050770_851468848234657_2002310013602799348_o

ทีมข่าว ABC New สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลผลการพิมพ์
เกี่ยวกับประเด็น “คุมเข้ม !!! ห้ามเด็ก 6 ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์”

http://www.csip.org/motorcycle.html

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2558 เวลา 15.30 น.

Untitlu  album: ทีมข่าว ABC New ห้ามเด็ก 6 ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์.

 

ทีมข่าว ABC New สัมภาษณ์รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลผลการพิมพ์เกี่ยวกับประเด็น "คุมเข้ม !!! ห้ามเด็ก 6 ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์" > http://www.csip.org/motorcycle.htmlเมื่อวันที่ 7 เม.ย.2558 เวลา 15.30 น.

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

 

 

( 7 เม.ย.2558 ) อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

11133879_851432198238322_115816175165919703_o

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง 910 A

10.00-แถลงข่าว
อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร” โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
oรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

10.30-เสวนาในหัวข้อ บุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก “กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ส่วนบุคคล ที่มีเด็ก”
โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oนายโสภณ สมพอง
ตัวแทนครอบครัวสู้ภัยบุหรี่
oน.ส.โยษิตา เฉิน
ตัวแทนเยาวชนสู้ภัยบุหรี่

ผู้ดำเนินการเสวนา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

รพ.รามาธิบดีจัดเสวนาบุหรี่มือสองกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก
เราอาจคุ้นเคยกันดีกับบุหรี่มือสอง แต่ตอนนี้ภัยจากควันบุหรี่มือสามก็มีความรุนแรง น่ากลัวไม่แพ้กัน โรงพยาบาลรามาธิบดีรณรงค์ให้คนรอบข้างสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่

จากการเสวนาในหัวข้อบุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วน บุคคลที่มีเด็ก ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 10 ชนิด และมีสารพิษ อีก 250 ชนิด ซึ่งบุหรี่มือสองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเด็กที่เกิดจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด จากงานวิจัยพบว่า เด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงต่อการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นโรคหู ชั้นกลางอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด ในระยะยาวมีผลต่อโรคปอดเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดในอนาคต

จากการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในเด็กเล็ก แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ จำนวน 75 ครอบครัว ด้วยการตรวจหาสารพิษจากบุหรี่ในปัสสาวะเด็ก ที่ได้รับควันพิษมา 48 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจ พบว่า ร้อยละ 76 หรือ 57 รายตรวจพบสารพิษ โดยร้อยละ 42 หรือ 32 ราย ตรวจพบในระดับที่มากกว่า 2 นาโนกรัมต่อ มิลลิลิตร

ซึ่งโดยความเป็นธรรมทางสุขภาพแล้ว เด็กเหล่านี้ไม่ควรมีสารพิษบุหรี่ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ในพื้นที่แคบ เช่น ในรถ ในบ้านที่อยู่ อาศัย แฟลต คอนโด แม้ว่าสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่การสร้าง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เป็นพิษต่อเด็ก ทั้ง ๆ ที่เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นธรรม ต่อสุขภาพของเด็ก ที่สังคมควรให้ความสนใจ เพื่อให้การคุ้มครองเด็กจากควันบุหรี่ในพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเริ่มจากพื้นที่ ในรถ ในบ้าน ที่อยู่อาศัยรวมกันหลายยูนิต เช่น อพาร์ทเม้นต์ แฟลต คอนโดมิเนียม ที่ต้องใช้อากาศร่วมกันระหว่างผู้อยู่ อาศัยแต่ละครัวเรือน

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดเผย ถึงผลศึกษาครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่และมีเด็กเล็กแรกเกิด ถึง 6 ปีจำนวน 75 ครอบครัว พบว่า เกือบ 43 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กในกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ในรถยนต์ที่มีผู้สูบบุหรี่สูดดมควันบุหรี่ที่ตกค้างติดอยู่ตามตัวผู้สูบบุหรี่ ตามเฟอร์นิเจอร์ ตามบรรยากาศภายในบ้านได้มาก พอๆ กับการสูดดมควันบุหรี่โดยตรง

11088758_851431411571734_1975974017870385193_o

เมื่อตรวจเลือดเด็กกลุ่มนี้จะพบสารโคตินิน อยู่ในตัวเด็กมากถึง 2 นาโนกรัมต่อซีซี ส่งผลให้เด็กป่วยง่าย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ , เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ, ภูมิแพ้ หอบหืด ระยะยาวเสี่ยงเป็นโรคปอดเรื้อรัง และมะเร็งปอด เมื่ออยู่ในวัยกลางคนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียม แฟลต, อพาร์ทเม้นท์ จะได้รับสารโคตินินมากขึ้นถึง 2 เท่า เพราะอากาศถ่ายเทไม่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงจากควันบุหรี่ทำร้ายเด็ก จึงควรกำหนดให้พื้นที่ภายในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และภายในรถยนต์ เป็นเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม เพราะควันบุหรี่ที่ติดอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือ บุหรี่มือ 3 ทำให้เด็กเจ็บป่วยได้มาก พ่อแม่ต้องสูญเสียเงิน ในการรักษาดูแลบุตรในปริมาณมาก

11080298_851432931571582_1739624413570186588_o

Untitlu  album: -แถลงข่าว อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 นณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

( 3 เม.ย.2558 ) newtv ช่อง18 กรณี ….รถถอยทับเด็กจนเสียชีวิต

11079489_848921035156105_8398591275780768685_o (1)

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2558 เวลา 15.30 น.
ทีมข่าว newtv ช่อง18
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรณี ….รถถอยทับเด็กจนเสียชีวิ

จากข่าว http://www.manager.co.th/Crime/Viewnews.aspx?NewsID=9580000038535

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2558 เวลา 15.30 น.ทีมข่าว newtv ช่อง18 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรณี ….รถถอยทับเด…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี บน 3 เมษายน 2015

(3 เม.ย.2558) Bright tv ช่อง20 ภัยของปืนฉีดน้ำ..กับเทศกรานต์สงกรานต์

11080343_848917898489752_3149531889272923954_o

ทีมข่าว Bright tv ช่อง20
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เรื่อง
ภัยของปืนฉีดน้ำ..กับเทศกรานต์สงกรานต์

Untitlu  album: Bright tv ช่อง20 ภัยของปืนฉีดน้ำ..กับเทศกรานต์สงกรานต์

ทีมข่าว Bright tv ช่อง20 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เรื่องภัยของปืนฉีดน้ำ..กับเทศกรานต์สงกรานต์เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2558 เวลา 14.20 น.www.csip.org–

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, April 3, 2015

(31 มี.ค.2558) ตรวจความปลอดภัยเครื่องเล่นสวนสนุก สวนสยาม

11002705_847096932005182_9035044652553956801_o

31 มีนาคม 2558 สวนสยาม ทะเล กรุงเทพ >
ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
และเครื่องเล่นสวนสนุก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.),
รศ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ,
นายชาญณรงค์ ไวยพจณ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เข้าเยี่ยมชมสยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ตัวแทนจากสำนักเขตคันนายาว กทม. และคณะสื่อมวลชน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์
โดย ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะกรรมการ และ นางนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมทดสอบเครื่องเล่นอย่างใกล้ชิด

11103005_847102308671311_3631684500739278470_o

01 > album: ตรวจความปลอดภัยเครื่องเล่นสวนสนุก สวนสยาม

 

31 มีนาคม 2558 สวนสยาม ทะเล กรุงเทพ >เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องเล่นสวนสนุกหม่อมหลวงปนัดดา…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี บน 31 มีนาคม 2015

 

02 > album: ตรวจความปลอดภัยเครื่องเล่นสวนสนุก สวนสยาม

31 มีนาคม 2558 สวนสยาม ทะเล กรุงเทพ >ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องเล่นสวนสนุกหม่อมหลวงปนัดดา ดิศ…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี บน 31 มีนาคม 2015