ประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2565 📍 เรื่อง “ก้าวผ่านโควิด 19 สู่ : การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็กปฐมวัย”

ประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2565
เรื่อง “ก้าวผ่านโควิด 19 สู่ : การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็กปฐมวัย”  ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45-12.30 น.ผ่านโปรแกรม zoom application

อ่านเพิ่มเติม

เรียนออนไซต์ รูปแบบไหนทำไมนักเรียนอยู่กับ โอไมครอน ได้

เรียนออนไซต์” รูปแบบไหนทำไมนักเรียนอยู่กับ โอไมครอน ได้

อยู่ในกลุ่มสถานศึกษาส่วนน้อยของประเทศ ที่เปิด “เรียนออนไซต์” ได้ 100% ทำไมเด็กนักเรียนอยู่ร่วมกับ โอไมครอน ได้ พบกับเคล็ดไม่ลับของ “รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์” แชร์ประสพการณ์ เพื่อคืนความสุขให้เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม

ผลวิจัยเด็กยุคโควิด ก้าวร้าว เรียนรู้ช้า ( 07/01/2565 ) TNN16

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลเด็กระดับปฐมวัยในช่วงโควิด-19 ว่า ต้องเน้นให้เด็กมีความยืดหยุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูอย่างหลากหลาย

เนื่องจากช่วงที่โรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็กต้องปิดชั่วคราวเพราะโควิด-19 ทำให้เด็กถูกจำกัดการทำกิจกรรม จนส่งผลต่อพัฒนาการล่าช้า

อ่านเพิ่มเติม

ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพ สู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพสู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

8 มกราคม 2565 ตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” ด้วยคำขวัญ”รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เด็กในยุคสมัยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำเป็นที่จะต้องเติบโตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้ที่จะ “อยู่ร่วม COVID-19”

อ่านเพิ่มเติม

“ม.มหิดล” แนะปลูกฝังเด็กให้พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง-เรียนรู้ “อยู่กับ COVID”

วิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อบรรดาสถาบันการศึกษา ทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอน ศูนย์เด็กเล็กซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามนุษย์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังคงสู้ยืนหยัดเพื่อให้ “อยู่กับ COVID” ได้อย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การบริหารโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ยังคงยืดหยัดต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 อย่างเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมาได้มีการวางแผน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้กลับมาเข้าชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัย ได้กลับคืนสู่เบ้าหลอมแรกของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” ( 27 ก.ย.2564 )

Topic: กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก จัดกิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” และ รางวัลภาพระบายสี ในหัวข้อ เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ให้รางวัลภาพระบายสีและเรียงความของเด็กและแม่..ในหัวข้อ เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด..
1.รางวัลเมื่อฉันติดโควิด
2.รางวัลเมื่อเพื่อนรอบตัวฉันติดโควิด
3.รางวัลเมื่อแม่ของฉันต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด
4.รางวัลเมื่อฉันกลายเป็นแม่ที่ต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด

อ่านเพิ่มเติม

เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน ( TNN16 18/08/2564 )

เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-18 ปี น่าเป็นห่วง ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา พบเด็กติดเชื้อแล้ว กว่า 4 หมื่นคน และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เฝ้าระวังดูแลเด็กห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 : 04/03/2563 : NBT2HD

เฝ้าระวังดูแลเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรายการ รอบรู้ทุกเรื่อง กับ NBT มีคำตอบ ประเด็น …….การอัพเดทและเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 และข้อเสนอแนะ การเฝ้าระวังดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม