ประชุมเชิงปฏิบัติการ”โรงพยาบาลปลอดภัยสำหรับเด็ก” ( 08 พ.ย.2561 )

Safe Environment for Children in the Hospital : Child Friendly City Initiative

เมื่อวันที่ 08 พ.ย.2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงพยาบาลปลอดภัยสำหรับเด็ก” จุดเริ่มต้นเมืองสำหรับเด็ก จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม