(15 พ.ค.2558 ) เข้าพบ หน่วยทหาร ศูนย์ปรองดอง วัดบางบ่อ

9321

(15 พ.ค.2558 เวลา 16.30 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าพบ
หน่วยทหาร ศูนย์ปรองดอง วัดบางบ่อ
เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนDSC_0019

ณ วัดบางบ่อ จ.อยุธยา

(15 พ.ค.2558 เทศบาลตำบลคลองจิก) พบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

IMG_6570

เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา
(15 พ.ค.2558 เวลา 14.44 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัย เข้าพบปลัดเทศบาล
ตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ภายใน ตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

ณ สนง.ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

กดดู >> album: เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา(15 พ.ค.2558 เวลา 14.44 น.)ทีมงานศูนย์วิจัย เข้าพบปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยาเพื่อพบปะ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

(15 พ.ค.2558 โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา) ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัย

DSC_0018

โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา
(15 พ.ค.2558 เวลา 12.30 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัย ลงพื้นที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัย แก่ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านว้า

IMG_6548IMG_6566

ณ โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา

กดดู >> album: โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา

โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา(15 พ.ค.2558 เวลา 12.30 น.)ทีมงานศูนย์วิจัย ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัย แก่ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านว้าณ โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

street view โรงเรียนวัดบ้านว้า จ.อยุธยา

(15 พ.ค.2558 โรงเรียนเสริมปัญญา ) ให้ความรู้กับคุณครู เกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัย

IMG_6523

โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา
(15 พ.ค.2558 เวลา 11.55 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้กับคุณครู
เกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัย

IMG_6478IMG_6520

ณ โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

กดดู >> album: โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา(15 พ.ค.2558 เวลา 11.55 น.)ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้กับคุณครูเกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่นปลอดภัยณ โรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

 

street viewโรงเรียนเสริมปัญญา จ.อยุธยา

(15 พ.ค.2558) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนบ้านหว้า

DSC_0016

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า
จ.อยุธยา และคณะทำงาน อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6457

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6471

กดดู >> album: อบต.บ้านหว้า อยุธยา

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา และคณะท…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

Street View อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา