( 19 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง

DSC_0203[1] DSC_0214[1]

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 16.45 น.
ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง จ.พิจิตร เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

กดดู photos to the album: ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง.

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 16.45 น.ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง จ.พิจิตร เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

( 19 พ.ค.2558 ) ตรวจเยี่ยม ศดพ.หนองปลาไหล จ.พิจิตร

DSC_0164[1]

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 14.30 น.
ตรวจเยี่ยม ศดพ.หนองปลาไหล จ.พิจิตร
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

DSC_0173[1]

กดดู photos to the album: ศดพ.หนองปลาไหล.

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 14.30 น.ตรวจเยี่ยม ศดพ.หนองปลาไหล จ.พิจิตรเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

ลงพื้นที่ อบต.วังทรายพูน

DSC_0142[1]

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 14.00 น.
ลงพื้นที่ อบต.วังทรายพูน
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานประชุม

DSC_0144[1]

(19 พ.ค.2558) ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด

DSC_0134[1] DSC_0137[1]

(19 พ.ค.2558) เวลา10.47 น.
ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตร
โดยมีท่านรองปลัดให้การต้อนรับ

กดดู photos to the album: ศดพ.เทศบาลตำบลวังกรด

(19 พ.ค.2558) เวลา10.47 น.ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตรโดยมีท่านรองปลัดให้การต้อนรับ

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

(19 พ.ค.2558) ลงพื้นที่ ชุมชนเก่าย่านวังกรด

DSC_0049

(19 พ.ค.2558) เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร
โดยมีท่านปลัดเทศบาล และคณะ พาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในชุมชนวังกรด

DSC_0086[1]DSC_0054DSC_0067[1]DSC_0074[1]DSC_0069[1]DSC_0076[1]DSC_0080[1]DSC_0084[1]DSC_0106[1]DSC_0108[1]DSC_0113[1]DSC_0114[1]

Street View ย่านเก่าชุมชนวังกรด

photos to the album: ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร.

(19 พ.ค.2558) เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตรโดยมีท่านปลัดเทศบาลและคณะเยี่ยมชมพื้นที่

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, May 18, 2015

(19พ.ค.2558) เวลา 10.30 ลงเยี่ยมชุมชนวังกรด โดยมีท่านปลัดเทศบาลตำบลวังกรดและคณะ พาเยี่ยมชมชุมชนวังกรด

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, May 18, 2015

 

 

(19 พ.ค.2558) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร

DSC_0038

(19พ.ค.2558) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด
ประชุมเกี่ยวกับชุมชนปลอดภัย จ.พิจิตร

โดยมีท่านปลัด ,นายกและรองนายก เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ

DSC_0042DSC_0139DSC_0043DSC_0040

Street View เทศบาลตำบลวังกรด