งานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 (14-15 ธค 58 )

12391774_1003385309725857_3580736824374059341_n

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมประชุมในงาน สัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 และร่วมจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมด้านถนนปลอดภัย นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 โดยนำเสนอโครงการ Photovoice “ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพของหนู?” ของทีมโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

เมื่อวันที่ 14-15 ธค 58 ณ ไบเทค บางนา

อ่านเพิ่มเติม