best free website maker

คุยกับ บ.ก.

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

  “โดนของหนักหล่นทับ” 

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

สวัสดีครับคุณๆที่รัก
  
“โดนของหนักหล่นทับ” นับได้ว่าเป็นเหตุแห่งการตายของเด็กๆระดับต้นๆเลยทีเดียว !

แต่ที่น่าตกใจก็คือ มักจะเกิดเหตุร้ายนี้ขึ้นในโรงเรียน สวนสาธารณะ แม้แต่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ !

“ แป้นบาส ลานกีฬาอเนกประสงค์หล่น ทับหัวเด็ก 12 ขวบ เลือดนอง ดับอนาถ” (3เม.ย.59 จ.พิษณุโลก)
“ แป้นบาส ลานกีฬาต้านยาเสพติด ล้มทับเด็ก 10 ขวบ กะโหลกแตก “ (12ก.พ.2549 จ.สมุทรปราการ )
“ หินทับแท่นแป้นบาส ในโรงเรียนกระเด็นทับร่าง เด็กหญิง 4 ชวบ เสียชีวิต” (21ก.ค.54 จ.แพร่)
“ เด็ก 8 ขวบ ตกเครื่องเล่นกลางแจ้งริมบึงสาธารณะ เลือดคั่งในสมอง เสียชีวิต” (3มิ.ย.58 จ.ขอนแก่น )
เหตุร้ายอันแสนสลดใจ ที่ทำให้เด็กต้องตายมักจะมีสิ่งที่คล้ายๆกัน เช่น  

1.วัตถุที่หล่นใส่เด็ก มักมีน้ำหนักมหาศาล ( เช่น เกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป )

2.วัตถุที่หล่นใส่เด็ก มักมีอายุเก่าแก่ทรุดโทรมที่สมควรถูกโละทิ้งไปตั้งนานแล้ว

3.ก่อนเกิดเหตุร้าย มักมีเด็กขึ้นไปโหนเล่นปีนป่าย โดยไม่มีผู้ใหญ่ห้ามปราม

4.มีหลายกรณี เมื่อเกิดเหตุร้าย จะมีการ “ปัดความรับผิดชอบ”  
เช่น อ้างว่า ตนเองเพิ่งมารับตำแหน่ง วัตถุชิ้นนั้นๆเป็นผลงานของผู้บริหารชุดที่แล้วๆๆๆๆ ฯลฯ.... (ทั้งๆที่ มันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองแท้ๆ )

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำๆๆๆอีก เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องตกเป็น “เหยื่อ” อีก 

ผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จะต้องเพิ่มความเอาใจใส่กว่านี้ให้มากๆ มีการสำรวจตรวจตราอย่างเข้มข้นให้เป็นกิจวัตร กำหนดเวลาให้ชัดเจน ( เช่น ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน...) และพร้อมจะแก้ไข หรือ โละทิ้งทันทีที่พบว่าวัตถุใดๆก็ตามมันได้กลายเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตของเด็กๆและผู้คนทั่วไป อย่าได้ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดเหตุอันน่าสลดใจอีกเลยครับ


ด้วยรักและห่วงใย

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์