free web design software

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก No.19

* คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์
* ซัมซุง เตือนเด็ก ๆ ให้อยู่ห่างจากหน้าจอ
* ร่างแผนปฎิบัติการฯ สานพลัง!! ปกป้องเด็กไทยจากสื่อออนไลน์
* เตือนภัย!! เด็กนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ช่วงหน้าฝน
* เด็กไทยตาย100คน/ปี
จากปัญหาทางเท้า วอนผู้ว่าฯเร่งจัดระเบียบ

SHARE Ebook19